Secondary quests.png

Podezřelý: Vincent Meis je jeden ze šesti v podstatě totožných detektivních úkolů, které obdržíte v rámci Kapitoly II. Na úspěšném splnění nebo nesplnění těchto úkolů závisí konec celé kapitoly.

Pokud se vám podaří úkol splnit a získat spolehlivý důkaz Vincentovy neviny, kapitán vám na oplátku umožní snadný přístup například na Wyzimský hřbitov nebo přes jinak uplatitelné městské stráže.

Důkaz o Vincentově nevině získáte v rámci plnění úkolu Krysa

Konec spoileru.

Návod

Fáze

Podezření
Mám podezření, že kapitán městské hlídky Vincent Meis možná spolupracuje s Azarem. Pokusím se z něho dostat pravdu.

Další informace o Vincentovi se dočteš v deníku, sekce postavy. Musím si promluvit s Vincentem o Salamandře.


Skladiště
Vincent není zrovna hovorný, ale zmínil se, že "o půlnoci chodí kontrolovat různé sklady" a že za to dostává peníze. Možná by stálo za to zjistit, co se může dít o půlnoci ve skladišti v chudinské čtvrti.

Další informace o Vincentovi se dočteš v deníku, sekce postavy. Mohlo by být užitečné zjistit, co se může dít o půlnoci ve skladišti v chudinské čtvrti.


Salamandři
Zabil jsem Salamandry. Měl bych si vážně promluvit s Vincentem.

Měl bych si vážně promluvit s Vincentem.


Střípky informací
Bez důkazů se těžko doberu pravdy - Vincent tvrdí, že Salamandru pouze sleduje, ale může to být jen zástěrka. Musím získat více informací a vytasit se s nimi, až nadejde pravý čas.

Další informace o Vincentovi se dočteš v deníku, sekce postavy. Potřebuji více důkazů.


Důkaz o nevině
Důkazy nasvědčují tomu, že Vincent je nevinen. Měl bych mu to povědět.

Měl bych Vincentovi povědět, že mám důkaz jeho neviny.


Nevinen
Důkazy nasvědčují tomu, že Vincent je nevinen. Měl bych mu to povědět.

Měl bych Vincentovi povědět, že mám důkaz o jeho nevině.


Poznámky

  • Plnění úkolu vám může zkomplikovat i rozhodnutí, které učiníte v rámci úkolu Horké zboží z předchozí kapitoly - jedna z možností totiž vede ke Colemanově smrti.
  • V deníkovém záznamu tohoto úkolu se pravděpodobně trochu "zapomněla" česká lokalizace a nedopsala Vincentu Meissovi do příjmení S navíc.
  • Deníkové záznamy šestice úkolů "Podezřelý:...", pokud se vám podaří dokázat nevinu individuálně, všechny mají o jednu v podstatě totožnou fázi navíc.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.