Zaklínač Wiki
Zaklínač Wiki

Secondary quests.png

Podezřelý: Vincent Meis je jeden ze šesti v podstatě totožných detektivních úkolů, které obdržíte v rámci Kapitoly II. Na úspěšném splnění nebo nesplnění těchto úkolů závisí konec celé kapitoly.

Pokud se vám podaří úkol splnit a získat spolehlivý důkaz Vincentovy neviny, kapitán vám na oplátku umožní snadný přístup například na Wyzimský hřbitov nebo přes jinak uplatitelné městské stráže.

Návod[]

Úkol započne poté, co Geralt ve stokách zlikviduje dva vrahy, vyslané Salamandrou. Jen pár lidí vědělo, že bude ve stokách a většina z nich je stále za mřížemi. Geralt tedy podezřívá kapitána městské hlídky, Vincenta Meise, od kterého úkol zlikvidovat Kuroliška dostal.

Vydá se tedy za kapitánem, promluvit si s ním o vyšetřování Salamandry. Meis se přes den nachází u brány do Obchodní čtvrti, hned vedle Šatlavy. Meis Zaklínače bere jako přítěž, pouze mu řekne že probíhá vyšetřování a aby se v nočních hodinách vyhýbal skladištím.

Zaklínač má ve zvyku poslouchat, a tak se v noci vydá do skladiště. Tam potká Vincenta, jak něco domlouvá se skupinu banditů od Salamandry. Po krátkém dialogu Vincent zaklínače nechá, aby si s bandity zatančil a odejde. Po úspěšném tanci se Geralt vydá za Vincentem; najde ho však až ráno (po 6:00) na jeho obvyklém místě.

Vincentův přístup ke Geraltovi ovlivňuje Geraltova volba dialogu při vyšetřování ve skladišti a celkový postup v úkolu. Je buď mrzutý, že mu zaklínač pozabíjel svědky, není zrovna sdílný ohledně pátrání po Salamandře a Geralta odpálkuje anebo projeví strohý soucit s přítěží, kterou na Geralta hodil spolu s projevem vděku, že je na světě o pár banditů méně. Nicméně Vincent Geraltovi s vyšetřováním nemůže pomoci.

Nezávisle na tom, jestli si s Vincentem promluví, může Geralt pokračovat ve vyzvídání informací u Colemana v rámci úkolu Krysa. Od něj se dozví, v čem to Vincent Meis vlastně jede a co je jeho cílem.

Na základě Colemanovy výpovědi Geralt konfrontuje Meise se závěrečným verdiktem.

Poznámky[]

 • Skladiště se nachází v postranní uličce v oblasti "Ghetto", hned vedle krčmy U Chlupatého medvěda a je otevřeno 0:00 - 2:00 (2:30 je už zamčené).
 • Plnění úkolu vám může zkomplikovat i rozhodnutí, které učiníte v rámci úkolu Horké zboží z předchozí kapitoly - pokud se elfové dostali ke Harenovu zboží, pak se nebojí vraždit i uvnitř města.
 • Někdo by si mohl myslet, že se česká lokalizace "zapomněla" a nedopsala Vincentu Meisovi do příjmení S navíc, avšak v polském originálu se píše Meis s jedním S. Anglické verze si "s" připsaly (tj. Vincent Meiss) a jelikož mnoho návodů a textů je v anglickém jazyce, existuje domněnka, že chyba je na straně českého překladu.
 • Deníkové záznamy šestice úkolů "Podezřelý:...", pokud se vám podaří dokázat nevinu individuálně, všechny mají o jednu v podstatě totožnou fázi navíc.
 • Pokud Coleman nežije a nelze z něho dostat svědectví o V. Meisovi, pak si Geralt musí počkat na postup v dalších úkolech, spojených s vyšetřováním.

Fáze[]

Podezření[]

Mám podezření, že kapitán městské hlídky Vincent Meis možná spolupracuje s Azarem. Pokusím se z něho dostat pravdu. Další informace o Vincentovi se dočteš v deníku, sekce postavy.

 • Musím si promluvit s Vincentem o Salamandře.

Skladiště[]

Vincent není zrovna hovorný, ale zmínil se, že "o půlnoci chodí kontrolovat různé sklady" a že za to dostává peníze. Možná by stálo za to zjistit, co se může dít o půlnoci ve skladišti v chudinské čtvrti. Další informace o Vincentovi se dočteš v deníku, sekce postavy.

 • Mohlo by být užitečné zjistit, co se může dít o půlnoci ve skladišti v chudinské čtvrti.

Salamandři[]

Zabil jsem Salamandry. Měl bych si vážně promluvit s Vincentem.

 • Měl bych si vážně promluvit s Vincentem.

Střípky informací[]

Bez důkazů se těžko doberu pravdy - Vincent tvrdí, že Salamandru pouze sleduje, ale může to být jen zástěrka. Musím získat více informací a vytasit se s nimi, až nadejde pravý čas. Další informace o Vincentovi se dočteš v deníku, sekce postavy.

 • Potřebuji více důkazů.

Důkaz o nevině[]

Důkazy nasvědčují tomu, že Vincent je nevinen. Měl bych mu to povědět.

 • Měl bych Vincentovi povědět, že mám důkaz jeho neviny.

Nevinen[]

Důkazy nasvědčují tomu, že Vincent je nevinen. Měl bych mu to povědět.

 • Měl bych Vincentovi povědět, že mám důkaz o jeho nevině.