FANDOM


Secondary quests
Geralt získá na začátku II. Kapitoly stříbrný meč pro boj s Kuroliškem. Protože tyto meče nosí výhradně zaklínači, vydá se hledat původ tohoto meče. První zastávkou je překupník Talar, kterému meč zabavila městská stráž.

Návod Editovat

Úkol počíná ve stejné chvíli jako Útěk z vězení. Pro pokročení v úkolu je nutné sejít do stok, zabít kuroliška, vylézt ze stok a namířit si to k domu Talara, který je hned vedle Vězení.

Od Talara se dozví, že meč nepatřil zaklínačovi Berengarovi, jehož jméno visí ve vzduchu už od počátku hry a jak se také Geralt původně domýšlel. Meč prý Talar koupil od místního přeborníka ve hře v kostky. Hráč sedává v hostinci U Chlupatého medvěda, a také se tam zaklínač vydá.

V hostinci vyzpovídá Hráče, načež ten mu řekne, že meč vyhrál v kostkách od Zahradníka. Pošle zaklínače za ním k lazaretu sv. Lebedy. Lazaret se nachází ve středu Chrámové čtvrti.

Zahradník Geraltovi poví, že meč mu před pěti předal umírající zaklínač Coen v bitvě u Brenny. Zahradník mu tehdy slíbil, že meč dostane do rukou další zaklínač. Po nějaké době ho čekání omrzelo a tak s ním zahazardoval, načež ho prohrál v kostkách s Hráčem. Řekne zaklínači, že Coena dobře znala medička Shani.

Shani Geralt najde v jejím příbytku, hned vedle Aeskulapovy hole – sochy, vyobrazující hada na holi. Shani Geraltovi řekne, že Coena znala a že ji zemřel na pracovním stole v bitvě u Brenny, kde pracovala jako medička. O mečích však nic neví a tak pošle Geralta za Zoltanem Chivayem, který mu může říct víc.

Úkol končí dialogem se Zoltanem, který meč okem změří a kriticky ohodnotí jako slušný zaklínačský meč, jehož runám hovno rozumí.

Poznámky Editovat

  • Hráč kostek se v hostinci zdržuje přes den, zpravidla od 7:00 do 18:00 (s tím, že pokud Geralt vstoupí do hospody nebo medituje uvnitř Hospody v 18:00, Hráč tam už nebude).
  • Domluva s Babkou, u které Shani pobývá je poněkud ošemetná. Někdy ji lze uplatit šálou, jindy penězi, jídlem. Dá se s ní i opít, ale ve většině případů Geralta eventuelně prohlásí za příliš ožralého a řekne mu ať vypadne. Jsou však dialogy, ve kterých Geralta pošle za Shani i bez úplatku.
  • Zoltan se pohybuje mezi Vivaldiho domem a krčmou U Chlupatého medvěda.

Fáze Editovat

Meč u Talara Editovat

Šémko se podřekl, že u Talara se našel stříbrný meč. Kde ho ten překupník mohl sebrat? Hned, jak to tu skončím, musím za ním zajít.

  • Musím zajít za Talarem a zeptat se ho na stříbrný meč.

Záhadný vlastník Editovat

Můj stříbrný meč nepatřil Berengarovi. Zajímalo by mě, jak se dostal do Wyzimy. Snad to z Talara nějak vymámím.

  • Musím od Talara vyzvědět, jak se stříbrný meč dostal do Wyzimy.

Hráč v kostky Editovat

Talar koupil meč od nějakého známého hráče v kostky v hospodě U Chlupatého medvěda. Musím tam zajít a s tím chlápkem si promluvit.

  • Musím zajít do hospody U Chlupatého medvěda a porozprávět si s hazardním hráčem.

Zahradník Editovat

Ten šejdíř mi sdělil pár zajímavých informací. Vyhrál ten meč na zahradníkovi, co pracuje ve špitále sv. Lebedy.

  • Mám si promluvit se zahradníkem u lazaretu sv. Lebedy.

Shani Editovat

Hovořil jsem se zahradníkem. Prý ten meč našel po bitvě u Brenny. Zajímavé. Shani se této bitvy účastnila taky, jako medička. Snad se od ní dozvím něco víc.

  • Musím si o meči promluvit se Shani.

Zoltan Editovat

Shani mi vyprávěla o Coenovi, zaklínači, jehož jsem znal a který zahynul právě v bitvě u Brenny. O samotném meči bych si prý měl promluvit se Zoltanem, ten se v takových věcech vyzná nejlíp.

  • Měl bych si promluvit se Zoltanem, ten se v takových věcech vyzná nejlíp.

Posouzení Editovat

Zoltan můj stříbrný meč prohlédl okem odborníka. Je prý prvotřídní kvality. Nefalšovaný zaklínačský meč, který má svou vlastní historii – ideální pro hrdinu.

  • Má čepel je pravý zaklínačský meč prvotřídní kvality.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.