FANDOM


Půlelf je potomkem lidsko-elfího svazku. 

Dědí fyzické vlastnosti jak po lidech, tak po elfech, ale ani jedněmi nejsou přijímáni nijak kladně.

Pokud je někdo dítětem člověka a půlelfa, nazývá se čtvrtelf (anglicky quadroon). Totéž platí pro potomka dvou čtvrtelfů.

Známí půlelfové Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.