Zaklínač Wiki
Advertisement
Zaklínač Wiki
Ohniště

Křesadlo Igni

Icon Prologue.png
Icon Act I.png
Icon Act II.png
Icon Act III.png
Icon Act IV.png
Icon Act V.png
Icon Epilogue.png

Ohniště a krby jsou k nalezení skoro na každém místě. Působí jako místa, kde si Geralt může zdarma odpočinout. Most of these look the same, but some are a bit different. For example, some areas look more like roasting pits but still can be used the same way. Of course the reverse is also true, especially with fireplaces, most fireplaces are not "usuable", but some are. Holding down the Alt key will reveal any usable fire sources, along with anything else that is "click-able" in the area.

Použití[]

Ohňů, které již hoří: When Geralt first enters an area, you will notice that all available campfires are lit. This is very handy in finding them (as are mapy). On subsequent visits, these fire sources are not generally lit.

Bezpečná místa:

 • Make sure you have křesadlo (you cannot use Igni)
 • Left-click on a campfire or fireplace to ignite the fire with flint and enter Meditace mode

Nebezpečná místa / times of day:

 • Make sure you have křesadlo or can cast Igni
 • Left-click on a campfire or fireplace to ignite the fire with flint and enter Meditace mode, or right-click to use Igni and then left-click to enter Meditace mode

Poznámky[]

Prolog Prolog[]

 • V Prologu nejsou žádná ohniště

Kapitola I Kapitola I[]

 • Dvě za hospodskou palisádou
 • Poblíž opuštěných domů východně od Obchodnického mostu
 • Před kryptou
 • Před jeskyní obývanou echinoopsy
 • V jižní jeskyni
 • Dvě ve skrýši Salmandry

Kapitola II Kapitola II[]

 • Před hospodou u "Chlupatého Medvěda"
 • Na pláži
 • Přístav v bažinách
 • Cíhlářská vesnička
 • Tři v táboře nelidí
 • U druidského hájku
 • Dvě na dřevorubecké mýtině
 • Před jeskynní v bažinách
 • Poblíž těl lovce a dívky (severní část bažin, nedaleko ostrova wyvern)
 • Pár jich je též ve stokách

Kapitola III Kapitola III[]

 • Stejné jako v Kapitole II

Kapitola IV Kapitola IV[]

 • Dvě před elfí jeskyní, jedno vevnitř
 • V bahnicích
 • V přístavu
 • U kruhu živlů, poblíž najády
 • Berengarovo ohniště mezi vesnicí a břehem
 • Čtyři na ostrově Černého Rybáka

Kapitola V Kapitola V[]

 • Mnoho v jeskyních uprchlíků
 • U Hřbitovního ostrova
 • Pod starým mostem, vedoucím ke Starému Hradišti (poblíž mrtvoly)
 • Zničená vesnice
 • Dvě v katakombách (jedno u vchodu pomahačů Scoia'tael a druhé u vstupu příslušníhů Řádu)

Epilog Epilog[]

 • Ve všech domech, do kterých Geralt vstoupí, je zapálené ohniště
 • Stoky
 • Předsíň sídla Řádu
Advertisement