FANDOMOfir nebo Ofier je království v oblasti známé Seveřanům jako „Dálný Jih“ poblíž Zangwebaru, jižně od Nilfgaardské říše. Je složeno z různých padlých říší, království a kmenů, které byly sjednoceny malliqsi před 1270. S nepočítáním obchodu v centrech jako Novigrad nebo Cidaris má Ofir jen zřídka jakýkoli kontakt se Severními královstvími a zůstává tam do značné míry neznámý.

HISTORIE
Editovat

 • Legendy o původu. Na rozdíl od pokročilých oblastí, Ofir zahrnuje primitivní kmeny, které stále vyprávějí minulé éry příběhů. Jeden takový mýtus vypráví o době, kdy se nebe a step zamilovali a porodili první klisnu. Tato klisna, když viděla, jak slabí lidé upadají do nebezpečí, je začala ošetřovat. Krmili se jejím mlékem, dokud dostatečně nevyrostli a staly se válečníky. To je důvod, proč Ofir oceňuje koně vysoce a nazývá je „nejušlechtilejší mezi všemi zvířaty“.
 • Roztříštěná říše. Během bohaté historie Ofiru, mnoho říší povstalo a upadalo. Na jednom místě, posádka Skellige, pirátů vedená neslavnou Yustiannou opakovaně útočila na Zangwebar i Ofir, než se vrátila domů s kořistí.
  Ofir
  Nakonec, před 1270, se říše Ofir stal více či méně sjednocený pod vládci malliqi.
 • Nibrasova vláda V roce 1272, Malliq Nibras svěřil jeho věrnému obchodníkovi Dullu kh'Amanninu s diagramy fantastické vybavení. Měl je prezentovat místnímu vládci, králi Radovidovi V., jako dar, případně k navázání diplomatických vztahů. Poslal také svého syna, prince Sirvata, aby se oženil se Seveřanovou ženou, ale to šlo docela špatně. Ve stejném období, během třetí severní války, byli žoldáci Ofiru, včetně velkého množství válečných slonů a nesmrtelných, přivedeni do Severních království, aby podpořili severní armády proti Nilfgaardu.

GEOGRAFIE Editovat

 • Ofir leží jižně od Nilfgaardu na jižním okraji kontinentu v oblasti známé jako dálný jih, ačkoli někteří severští učenci včetně Markuse Hohlenberga věří, že Nilfgaard a Dálný jih jsou jednou krajinou způsobenou isthmem vytvořeným z pouští a savany. Obyvatelé ji popisují jako zemi obrovských stepí, zakazujících hor, nedotčených divočin a křišťálově čistých jezer a jsou osídleni koňmi, velbloudy, slony, tygry a kobrami.
 • Klima. Počasí v Ofiru je mnohem teplejší a slunečnější, vytváří velmi odlišnou faunu, jako jsou legendární bílí koně s černými pruhy. Obloha má jiný odstín, zřejmě méně barevný ve srovnání se severem.

EKONOMIE Editovat

 • I přes vzdálenost, obchoduje Ofir se Severními královstvími přes námořní obchodní cestu. Zdokonalení jejich produktů (např. Zdobené zbraně, hedvábné oděvy, drahé šperky, vázy, koření a koberce) z nich činí cenné a vyhledávané zboží. V roce 1272 představili také Seveřanům záhadnou arkádu runopisců.

KULTURA Editovat

 • Ze všech hodnot má Ofir čest v nejvyšší úctě. Přísahat na čest je vážný příslib a berou ho ve velké míře, aby nezklamali. Čest někoho může také vzrůst, pokud vykonají riskantní úkol podpořený slavným záměrem. Příkladem takových objevů jsou objevy, průzkumy nebo rozšiřování znalostí.
 • Náboženství. Země Ofir má různá božstva a přesvědčení, v závislosti na regionu. Věří, že důležité záležitosti by měly být projednávány venku s bohy před svědky. Na rozdíl od severních říší víra nesoupeří s vědou a mnoho duchovních je skvělými vědci, které si lidé cení pro jejich moudrost. V jednom Ofireském regionu je populární monoteistický kult zaměřený na božstvo zvaný jen Bůh. Jeho duchovní, Runopisci, věří, že Bůh mluví skrze symboly, které lidé dokážou interpretovat pouze jako nedokonalé runy, glyfy a další znaky. Protože kult je panteistický, jeho stoupenci vnímají Boha jako tvůrce i samotného světa, který se nikdy nepřestává rozšiřovat. Někteří věřící jdoucí hlouběji, preferují termín „vesmír“.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.