Error: soubor není platný nebo neexistuje

O – říčka v Dolním Soddenu. Severozápadní přítok Chotly, která začíná v Mahakamu. Dalším přítokem je A.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.