Zaklínač Wiki
Advertisement

Nitert byl redanský kníže, který stál v čele regentské rady v dobách po smrti krále Vizimira II. Spravedlivého.

Společně se Sigismundem Dijkstrou se podílel na uzavření Cintránského míru.

Kvůli svému vysokému postavení nikdy nebyl zatčen ani nijak potrestán, přestože ho Dijkstra usvědčil ze zrady, když se mu během převratu na ostrově Thanedd dostala do rukou Nitertova korespondence s mágem Vilgefortzem.

Advertisement