FANDOM


Nina Fioravanti patřila mezi čtyři ženské průkopnice v čarodějnickém umění. Byla mistryní v ovládnutí živlu země a rovněž autorkou „Teorie a praxe teleportace“, jejíž část najdeme citovanou v Ars Magice. Neměla ráda čaroděje Stammelforda, kterého považovala za blázna.

Při zasedání čarodějů se často stávalo, že se debata zvrhla ve vyostřený magický konflikt. V jedné takové debatě v paláci Garstang byla Nina zasažena kouzlem, které ji poničilo šaty. Kvůli tomu pak rok věnovala práci, a nejen že opravila hradby Garstangu, ale také palác obklopila silným magickým štítem, který bránil použití kouzel. Od té doby nedošlo na Garstangu k žádnému čarování a diskuse byly hned poklidnější.

Pořádání konferencí na Garstangu se stalo tradicí, delegáti obvykle zasedají ve speciálně připravené místnosti, kde probíhá setkání v úzkém kruhu. Až výsledek jednání je oznámen ostatním čarodějům.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.