Nilfgaardské požadavky naleznete ve studovně Filipa Strengera na Vranohradu, většinou během úkolu Rodinné záležitosti ve hře Zaklínač 3: Divoký hon. V dopise je vylíčen spor Barona a jeho nadřízených, kteří ho ve Velenu dostali k moci.

Filipe Stengere,

tvé potíže se zásobováním nás nezajímají. Smlouva, kterou jsme podepsali, byla jasná a nilfgaardské císařství požaduje, abys její podmínky dodržoval. Pokud ne, naše vzájemné závazky budou zrušeny a tvá práva budou odvolána.

S úctou
Havart var Moehoen
Polní maršál
Vedení armády Střed

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.