FANDOM


Nilfgaardskaposadka(Bělosad)

Pohled na Nilfgaardskou posádku v Bělosadu.

Nilfgaardské vojsko nechalo umístit do oblasti Bělosadu své muže pod vedením kapitána Petera Saara Gwynleveho. Vojsko obývá starou polorozpadlou stavbu, kterou se snaží alespoň částečně zvelebit pro své potřeby. Naleznete zde několik léčitelů, kteří pečují o zraněné vojáky a také mnoho bojeschopných mužů připravených na boj s Temeřany nebo jinými nepřáteli.

Jedinou důležitou postavou v tomto táboře je kapitán Peter Saar Gwynleve, se kterým se setkáte během plnění hlavního úkolu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.