Nilfgaard – nejmocnější říše v historii známého Světa, nacházející se v jižní části kontinentu, s prosperující ekonomikou a silnou, dobře vycvičenou armádou s talentovanými generály.

Popis

Expandoval především dobýváním neznámých území, z nichž se pak staly provincie Císařství. Obyvatelé Císařství věří, že opravdovými nilfgaarďany jsou jen ti, jenž se narodili v srdci říše (Hlavním městě Nilfgaard) a ne ti, kteří se narodili v dobytých provinciích.

Provincie jsou řízeny správci nebo králi (v případě, že se král ochotně vzdá své země a trůnu a stane se vazalem Císařství).

Císařství za vlády císaře Emhyra var Emreise expandovalo roky dobýváním nových území a došlo až daleko na Sever k řece Jaruze (v řeči nilfgaarďanů Yarra).

Erby

COA Nilfgaard drawing.png Nilfgaard coat of arms Nilfgaard coat of arms - full

Vlajky

Nilfgaardian flag Nilfgaardian flag - alternative

CD Projekt RED

COA Nilfgaard Tw2 journal.png Tw3 gwent deck Nilfgaardian.png Tw3 nilfgaard flag banner1.png Tw3 nilfgaard flag banner2.png Tw3 nilfgaard flag banner3.png Tw3 nilfgaard flag banner4.png

Známí nilfgaarďané

Císaři

Aristokraté

Rozvědka

Armáda

Mágové

Soudní vykonavatelé

Ostatní

Provincie

Města a velkoměsta (započítány i provnicie)

Hrady

Armáda

Počty vojáků v druhé severní válce se pohybovaly okolo 320 000 mužů, z nichž cca 300 000 zaútočilo na Severní království a zbylých 20-50 000 zůstalo v Císařství.

Skupiny Armád:

Menší útvary

Divize a brigády:

Menší jednotky:

Galerie

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.