Neutrální

Neutrální – vydáte-li se ve hře touto cestou, bude příběh nejpodobnější knižní Sáze; Geralt se nepřidá ani ke Scoia'tael ani k Řádu, zvolí neutrální přístup.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.