FANDOM


Nebezpečná zvířata, výsledky magických či genetických experimentů, pozůstatky po konjunkci sfér nebo výsledky různých kleteb, prokletí a působení magie na vše živé i mrtvé. Jinými slovy: všechno, co člověku usilovalo o život a nedalo se s tím domluvit. Právě rozmanitost těchto tvorů a nebezpečí, které lidem způsobovali dalo vzniknkout zaklínačskému řemeslu.

viz také Nestvůry ve hře

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.