FANDOM


Secondary quests
Nestvůra ve stokách je třetí úkol, který Geralt v II. kapitole dostane. Jedná se o jeden z trofejových úkolů, jehož cílem je donést kapitánovi stráží Vincentu Meissovi hlavu kuroliška.

Návod Editovat

Úkol započne ve stokách v souladu s úkolem Útěk z vězení, bezprostředně po smrti Kuroliška.

Aby bylo možné úkol splnit, je zapotřebí sebrat trofej z Kuroliška. Posléze se Geralt společně se Sigfriedem vydávají k východu do města.

Úkol pak končí vyzvednutím odměny od Vincenta Meisse v šatlavě na druhé straně města.

PoznámkyEditovat

  • Mimo jiné má kurolišek u sebe i sefirot Maal'kad, který je součástí úkolu Tajemná věž, započatý až později ve hře.
  • Pokud je úkol na konci II. Kapitoly stále nesplněný, Vincent už za něj není zodpovědný. Úkol tedy vede ke Královskému lovčímu.
  • Pokud je kurolišek už třetí trofejí, za kterou si Geralt vyzvedává odměnu (po Ozzrelovi a Nadirovi) . Při další rozmluvě s Vincentem, mu Vincent předá runový kámen Swarog jako děkovné za jeho službu městu.

Fáze Editovat

Kurolišek Editovat

Zabil jsem kuroliška a vzal jsem si jeho hlavu jako důkaz. Měl bych si promluvit s Vincentem.

  • Musím zanést Vincentovi důkaz, že jsem zabil kuroliška.

Důkaz Editovat

Předložil jsem důkaz o zabití kuroliška. Dostal jsem za to 400 orénů.

  • Vybral jsem si odměnu za trofej.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.