V Sapkowského světě se jedná o elfy, trpaslíky, gnómy a pulčíky. Tvoří menšinu ve světě ovládaném lidmi a jsou často vystavováni těžkému útlaku v podobě např. omezených práv, zvláštních daní či rasové nenávisti.


Pozn.: Nelidé se velmi podobají pozemským židům. Proti Rivským trpaslíkům byl dokonce uspořádán pogrom.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.