Secondary quests.png

Neklidný duch je vedlejší úkol ze druhé kapitoly PC hry Zaklínač. Geralt u hřbitova v Chrámové čtvrti narazí na ženu, Hildegardu Zollstock. Prosí zaklínače o pomoc s duchem svého zesnulého manžela. Prý se o nocích potlouká kolem a její dobré jméno.

Návod

Geralt náročný úkol přijme za cenu 200 orénů.

V noci, po půlnoci, se vydá ke hřbitovní bráně a narazí tam na poletujícícho Přeluda. Nezdá se agresivní, možná snad jen vůči ghůlům, kteří se občas toulají okolo. Vypadá, že by měl něco na srdci.

Geralt se může rozhodnout, zda si ho poslechne nebo rovnou tasí meč, nicméně bez zlikvidovaného Přeluda žádnou odměnu nedostane.

Následující den, opět po poledni, můžete odchytit Hildegardu a vyřídit jí úspěšné splnění úkolu. Při placení zjistíte, že duch pana Zollstocka nebyl tak daleko od pravdy.

Poznámky

  • Na ducha Geralt může narazit i mimo zadání úkolu. Pakliže se jej rozhodne zabít, může úkol rovnou splnit při jeho první konverzaci s Hildegardou.

Fáze

Duch zesnulého manžela

Hildegarda mě žádala, abych se vypořádal s duchem jejího zesnulého muže. Prý se každý den o půlnoci zjevuje na hřbitově. Mám ho poslat na onen svět.

  • Musím jít o půlnoci na hřbitov a poslat toho ducha na onen svět.

Odměna

Poslal jsem Hildegardina manžela na onen svět. Teď už stačí zajít za vdovou a požádat o odměnu. Najdu ji o polednách na hřbitově.

  • Musím si u vdovy vyzvednout odměnu. Najdu ji o polednách na hřbitově.

Peníze

Ta ženská se mě pokusila podvést, ale nakonec jsem své peníze dostal.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.