Secondary quests.png

Neklidný duch je vedlejší úkol ze druhé kapitoly PC hry Zaklínač. Vaším úkolem je zlikvidovat ducha, který se potlouká po nocích u hřbitovní brány a "haní dobré jméno své (ještě živé) ženy".

Návod

  • Promluvte si s vdovou Hildegardu Zollstockovou. Najdete ji vždy kolem poledne u brány vedoucí na Wyzimský hřbitov. Požádá vás, abyste za 200 orénů zlikvidovali ducha jejího mrtvého manžela.
  • V noci zajděte ke hřbitovu. Najdete před branou bloumající přízrak, který vůči vám bude neutrální a občas se pustí do křížku s některým nepřátelským ghúlem, který se zatoulá okolo. Můžete ho buď zabít rovnou, nebo s ním zkusit promluvit a zjistit, čím že to tak haní dobré jméno své ženy a zabít ho až posléze (pokud se vám ho za tu odzbrojující upřímnost nezželí.
  • Následující den, opět ve stejnou dobu jako jindy, můžete odchytit Hildegardu a vyřídit jí úspěšné splnění úkolu. Při placení zjistíte, že duch pana Zollstocka nebyl tak daleko od pravdy.

Fáze

Duch zesnulého manžela
Hildegarda mě žádala, abych se vypořádal s duchem jejího zesnulého muže. Prý se každý den o půlnoci zjevuje na hřbitově. Mám ho poslat na onen svět.

Musím jít o půlnoci na hřbitov a poslat toho ducha na onen svět.


Odměna
Poslal jsem Hildegardina manžela na onen svět. Teď už stačí zajít za vdovou a požádat o odměnu. Najdu ji o polednách na hřbitově.

Musím si u vdovy vyzvednout odměnu. Najdu ji o polednách na hřbitově.


Peníze
Ta ženská se mě pokusila podvést, ale nakonec jsem své peníze dostal.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.