FANDOM


Error: soubor není platný nebo neexistuje

Nastrog je opevněné město ve Verdenu, jedna ze tří pevností na hranicích s Cintrou na Severní straně Jarugy, pod kontrolou Ervylla. Druhými dvěma pevnostmi jsou Rozrog a Bodrog.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.