FANDOM


Places Kovir

Narok je region v Koviru a Povissu ležící severně od paty Dračích hor. Velkým říčním úbočím zde protéka řeka Toina. Oblast oficálně řídí regenti Koviru, ale Narok má i svou vlastní princeznu.

Erb Editovat

COA Narok

Města Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.