FANDOM


Bestiary Mutant full

Mutant - Bestie

Zápisy do Deníku Editovat

Vypadá to, že navržený způsob mutace je slepou uličkou. Výsledkem přeměny jsou bytosti rychlé, pohyblivé a agresivní, ale zbavené inteligence. Jsou blíže zvířatům než lidem. Pochopitelně to neznamená, že pro ně nenajdeme využití, právě naopak. Zjednodušené mutační procedury zajišťují, že můžeme vytvořit mnoho experimentů F, které budou ideální pro šíření chaosu a hrůzy.
  • Výskyt: Bytosti vytvořené Salamandrou; experimenty F jsou nepovedení mutanti; vznikli jako odpadní produkt při snaze o vytvoření dokonalého mutanta.
  • Odolnosti: Jako velmi zdraví a dobře vycvičení lidé.
  • Zranitelnost: Zranitelní běžným ocelovým mečem.
  • Taktika: Jsou rychlí a pohybliví, snaží se této výhody využít v boji s protivníkem. Je vhodné bojovat s nimi rychlým stylem.
  • Alchymie: Hypofýza, šlachy a zuby.

Zdroje Editovat

Lokace Editovat

Galerie Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.