Zaklínač Wiki
Zaklínač Wiki
Mutant - Bestie

Mutant - Bestie

Zápisy do Deníku[]

Vypadá to, že navržený způsob mutace je slepou uličkou. Výsledkem přeměny jsou bytosti rychlé, pohyblivé a agresivní, ale zbavené inteligence. Jsou blíže zvířatům než lidem. Pochopitelně to neznamená, že pro ně nenajdeme využití, právě naopak. Zjednodušené mutační procedury zajišťují, že můžeme vytvořit mnoho experimentů F, které budou ideální pro šíření chaosu a hrůzy.
  • Výskyt: Bytosti vytvořené Salamandrou; experimenty F jsou nepovedení mutanti; vznikli jako odpadní produkt při snaze o vytvoření dokonalého mutanta.
  • Odolnosti: Jako velmi zdraví a dobře vycvičení lidé.
  • Zranitelnost: Zranitelní běžným ocelovým mečem.
  • Taktika: Jsou rychlí a pohybliví, snaží se této výhody využít v boji s protivníkem. Je vhodné bojovat s nimi rychlým stylem.
  • Alchymie: Hypofýza, šlachy a zuby.

Zdroje[]

Lokace[]

Galerie[]