FANDOM


Mračník je druhem skřítka, který je popsán ve starém spisu "Physiologus" který je uchováván vesnickou stařešinou v Dolní Posadaě.

Oblační skřítci mohou být zaměněni s větrnými skřítky. Some rain pour, some wind roar, others hurl their thunder. Harvests to protect from them, takest thou a knife of iron, new, of a mouse's droppings a half ounce, of a grey heron's fat—
p.179, Poslední Přání (English UK edition)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.