FANDOM


Milena z Redanie, známá také jako Milka, byla čarodějka a dcera krále Vizimira II. a jeho ženy Hedviky z Malleore, sestra Dalimiry a krále Radovida V., který po svém otci zdědil redanský trůn. Milka rovněž vystupovala pod pseudonymem Millegarda, který začala používat během svého studia na univerzitě zvané Arethusa nacházející se na ostrově Thanedd.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.