Zaklínač Wiki
Advertisement
Zaklínač Wiki

Menno Coehoorn byl nilfgaardský polní maršál a guvernér Cintry. Během Druhé Severní války vedl nilfgaardskou armádu Střed. Byl zabit po bitvě u Brennu, když ho při pokusu o útěk zastihl zbytek skupiny Zoltana Chivaye a zastřelil kuší.

Život během Severních válek[]

Po První Severní válce byl, údajně díky svému dobrému vztahu s Emhyrem var Emreisem, jmenován guvernérem Cintry. Během Druhé války byl velitelem nilfgaardské armády Střed, se kterou se mu podařilo zvítězit v bitvách a Dol Angra, Aldersberg a Vengerberg.

Bitva u Brennu a smrt[]

Maršál Coehoorrn vedl armádu Střed také do bitvy u Brennu. Před samotným bojem však fatálně selhal velitel nilfgaardské průzkumně jednotky Lamarr Flaut, jehož jednotka nedokázala odhalit skryté zálohy armády Severu. Coehoornovy se však podařilo z bitvy utéci poděl řeky Chotla. Tam na něj však narazil zbytek skupiny Zoltana Chivaye, který ho považoval za člena 7. Dearlanijské brigády a se slovy "za Caleba Stattona" ho střelili kuší. Jeho tělo spadlo do řeky Chotly a nebylo nikdy nalezeno. Podle některých doplulo až do Brokilonu, podle jiných se zase vrátilo zpět na bojiště, údajně říkajíc "vraťte mi mou armádu zpět".

Po Coehoornově smrti se stal jeho nástupcem Havart var Moehoen.

Advertisement