Advertisement

Melitelé – bohyně, představitelka kultu mateřství v knihách Andrzeje Sapkowského. V PC hře mívá na oltářích trojpodobu dívky, dospělé ženy a stařeny.

Ve hře Zaklínač

Ve hře jí ve svatyních můžete "obětovat" jídlo, daruje vám za to jmelí Substances Mistletoe.png (jediná dostupná ingredience Hydragenum Nigredo).

Zápisy do rejstříku

Journal Glossary.png
Rejstřík
Kult Melitelé

"Mezi mnohými vírami Nordingů je nejrozšířenější kult Melitelé, bohyně se třemi formami: dívky, ženy a stařeny. Melitelé je bohyně matka, starající se o své děti. Modlí se k ní nejen ženy, ale i muži v nouzi. Kněžky melitelé lze nejčastěji nalézt ve špitálech, chudobincích a sirotčincích."

Zdroje

Galerie

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.