FANDOM


Životopis Netflix

Marigolda v seriálu hraje Joey Batey.

Příběh Editovat

Čtyři marky Editovat

Marigoldův příběh začíná, když zrovna vystupuje v hostinci v Posadě. Zpívá baladu o strastech mladých párů. Na konci je však vypískán a přísedící po něm začnou házet jídlo, které si nacpe do kalhot. V ten moment si všimne Geralta, který sedí v koutě. Nejdříve ho nepozná a požaduje po něm hodnocení svého vystoupení. Geralt se omezí na to, že nestvůry, které Marigold ve svých básních zmiňuje, neexistují.

Marigoldovi poté dojde, že se jedná o Geralta z Rivie a osloví ho přímo. Geralt díky tomu poté dostane zakázku na ďábla, který vesničanům krade obilí. Marigold se k němu přidá na cestě a fantazíruje, jak mu skrze svá vystoupení může vylepšit reputaci. Když pak v polích narazí, na sylvána, dostane kamenem do hlavy a omdlí.

Marigold a Geralt zajati

Probudí se společně s Geraltem, svázaný v jeskyni. Dostanou několik štědrých ran od Toruviel, než za nimi přijde Filavandrel, aby je odpravil. Po krátké rozpravě s Geraltem se je Filavandrel rozhodne propustit a Marigoldovi, náhradou za jeho zničenou loutnu, daruje tu svou. Geralt jim nechá svou odměnu, kterou měl dostat za sylvána, a společně s Marigoldem odjedou.

Na konci o něm Marigold začne skládat baladu, přičemž Geralt si stěžuje, že balada nepopisuje to, co se skutečně stalo a že Filavandrelovi neprojevuje úctu. Na to mu Marigold odpověděl, že respekt netvoří dějiny.

Anglická verze Překlad Česká verze
When a humble bard, graced a ride along

with Geralt of Rivia, along came this... song.

Když jeden skromný bard měl tu čest cestovat po boku

Geralta z Rivie, zrodila se tato píseň.

Jak já skromný bard, poctěn na stokrát,

táhl s Geraltem z Rivie, chci do písně dát.

From when the White Wolf fought a silver-tongued devil,

his army of elves, at his hooves did they revel.

Vypráví o souboji Bílého vlka s výřečným ďáblem

se svou armádou elfů, co mu u kopyt skotačí.

Když Bílý Vlk se pral s ďáblem stříbrným,

jeho armádou elfů, nechal je jít světem.

They came after me with masterful deceit,

broke down my lute and they kicked in my teeth.

Vrhli se po mně, bídáci lstiví,

zlámali mi loutnu a zuby vyrazili,

Po mně skočili a barda přešel smích,

ztřískali loutnu, šli po zubech mých.

While the devil’s horns minced our tender meat,

and so cried the witcher he can‘t be bleat–

zatímco ďáblovy rohy nás jizvily.

A tu zaklínač zvolal: „už dost bylo mečení!“.

Rohy ďáblovy čtvrtily mi hřbet,

tak zaklínač zařval: „nech ho a hned!“.

[Toss a coin to your witcher,

O Valley of Plenty,

O Valley of Plenty.]

[Hodťe drobák svému zaklínači,

Ach, mince s mincí se schází,

Ach, mince s mincí se schází.]

[Tak dej groš zaklínači,

No tak, nebuď skoupý,

No tak, nebuď skoupý.]

At the edge of the world, fight the mighty horn

that bashes and breaks you and brings you to mourn.

Na samém konci světa se s lítým ďáblem utkal,

vo vás by ubil svým mocným rohem a slzy vám do očí vehnal.

Až na kraj světa jde, rve se s démony,

co nutí tě k pláči a zarmoucení.

He thrust every elf, far back on the shelf,

high up on the mountain, from whence it came.

Všechny elfy kol a kol odmrštil silou velikou

a vyhnal je zpátky do hor, odkud přišel ten mor.

Elfy zahání zpátky do ohrad,

do vzdálených kopců, jak velí řád.

He wiped out your pest, got kicked in his chest,

he’s a friend of humanity, so give him the rest.

Vyhubil tu havěť protivnou, schytal přitom ránu velikou,

je to váš přítel, tak ho nechte vydechnout.

A ty neřáde jen drtíš jeho hruď,

on lidstvo jen chrání, tak hradbou mu buď.

That’s my epic tale, our champion prevailed,

defeated the villain, now pour him some ale.

To byl můj hrdinský příběh, náš šampion skončil jako vítěz,

překonal zlosyna, no tak mu nalijte dosyta.

To je příběh můj, má být šampiónem zván,

vždyť přemohl zlo, tak naplň mu džbán.

[Toss a coin to your witcher,

O Valley of Plenty,

O Valley of Plenty.

Toss a coin to your witcher,

a friend of humanity]

[Hodťe drobák svému zaklínači,

Ach, mince s mincí se schází,

Ach, mince s mincí se schází.

Hodťe drobák svému zaklínači,

příteli lidstva.]

[Tak dej groš zaklínači,

No tak, nebuď skoupý,

No tak, nebuď skoupý.

Tak dej groš zaklínači,

vždyť lidstvo jen chrání.]

Betrayer Moon Editovat

Marigold se postupně stane natolik slavným, že Geralta díky jeho baladám pozná i nevěstka, kterou si na několik dní zaplatil. Ta dokonce zná příběh skoro každé jeho jizvy a zarecituje i několik Marigoldových veršů.

Anglická verze Překlad Česká verze
The vampiress bled, as white as a sheet,

and yet her dead heart did beat.

Z upírky valila se běloskvoucí krev,

a i přesto její mrtvé srdce neztrácelo tep.

Upířice krvácela, bledá jak smrt,

a přesto její srdce bilo dál.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.