Advertisement
Places Maribor Gate outskirts.png
Mariborská brána viděná z Podhradí
Places Maribor Gate inside.png
Mariborská brána, pohled z Kupecké čtvrťi

Mariborská bránaje popsána jako jižní vstup do města Wyzima.

Mariborská brána dominuje severnímu centru Podhradí, but offers no easier entry into Wyzima than any other gate. Dva měštští strážníci hlídající bránu vám jasně oznámí že musíš: "Ukázat glejt Mikulovi, nebo zmizet.

Z Kupecké čtvrti není brána průchozí.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.