Maria Pulcheria byla temerská princezna, dcera krále Geddese a jeho manželky Vinifridy, sestra pozdějšího krále Gardica. Půlelfka. Provdala se za Dambora řečeného "Černý" a stala se tak první doloženou královnou Redanie. Společně s manželem zplodili syna Vestibora, který po nástupu na trůn v Redanii vládnul s přídomkem "Pyšný". 

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.