FANDOM


Manissa byla čarodějka a matka druida Myšilova. V dobách, kdy se v průsmyku Klamat usadil strašlivý kostěj, sloužila Manissa jeho stvořiteli Fregenalovi. Fregenal s kostějovou pomocí terorizoval celé okolí, přepadával kupce a ožebračoval sedláky z přilehlých osad.

Kovář Mikula z osady Klíč ovšem na jeho počínání upozornil mayenský Kruh druidů. Černokněžník se obával, koho druidové pošlou na pomoc, proto raději rozkázal Manisse, aby si na něj počíhala v pustině a pokusila se ho zavraždit. K tomuto účelu na sebe vzala podobu nebohé stařeny. Přesto nakonec neuspěla. Zmýlila se a místo čarodějky Visenny napadla u rozcestníku válečníka Korina, na kterého její síly nestačily.

Krátce poté, co zemřela, jí Visenna ještě na okamžik vrátila život, aby se dozvěděla, kdo jí poslal a proč.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.