Malheurský průsmyk je jeden z mnoha Toussaintských průsmyků, nacházející se na západě knížectví. Pramení zde řeka Sansretour.

Geralt jej překročil na své cestě na hrad Stygga.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.