FANDOM


Magie hraje klíčovou úlohu ve světě Zaklínače. Vedle zaklínačů ji používají i čarodějové, kněží, druidové a nespočet magických stvoření.

Ve hře Zaklínač

Ve hře Zaklínač, magii nejčastěji používá Geralt ve formě znamení, stejně tak ji používají i ostatní zaklínači a také mágové jako Azar Javed anebo Triss Ranuncul. Existují rovněž místa a předměty s magickými vlastnostmi.

Zápisy do Rejstříku

Journal Glossary Magie

Magie je umění ovládnutí moci chaosu. Čarodějové vyhledávají talentované děti, jež pak dlouho studují, až se stanou čaroději. Magie je velmi rozsáhlá a obtížná oblast. Vypadá to, že ženy k ní mají silnější predispozice.

Moc zajatá ve formuli kouzla může sloužit k uzdravování, teleportaci, ničení, tvoření iluzí i změně tvaru. Nejslavnější kouzla jsou pojmenována podle svých tvůrců, příkladem budiž Alzurův blesk nebo Krupobití Ranuncul. Díky magii je také možné vytváření magických glyfů a amuletů, jako jsou zaklínačské medailony.

Nejjednoduššími zakletími jsou zaklínačská znamení, jednoduchá kouzla povahy kinetické či působící na mysl. K jejich použití stačí soustředěná vůle a gesto dlaní. Seslání znamení je okamžité, proto je zaklínači používají během boje s příšerami.

Na celém světě se rodí děti obdařené magickými schopnostmi. Označují se jako zřídla. Bratrstvo čarodějů takové děti vyhledává a školí je. Výjimečným případem jsou děti, u kterých se vyskytují geny Lary Dorren – jejich magické schopnosti jsou velmi silné. Dokáží cestovat časem a prostorem a uvolňovat čistou energii chaosu. Jejich talenty jsou divoké a neovladatelné. Objevují se pod vlivem stresu nebo silných emocí a překvapují i svého majitele. Historie zná případy, kdy někdo cestoval časem a prostorem pouze za pomoci svých vlastních vrozených schopností.

Mágové čerpají moc potřebnou ke kouzlení ze živlů. Nejsilnějším, avšak také nejnebezpečnějším zdrojem moci je oheň. Čarodějové specializující se na magii ohně často získávají velkou moc, ale za tu platí závislostí na živlu ohně, častými popáleninami a občas dokonce smrtí v plamenech. Esence ohně se pro ně stává jistotou, kvůli čemuž se cítí slabší v přítomnosti protikladného živlu vody.

Zdroje

Mágové, čarodějky, zaklínači a léčitelé


Magická místa

Znamení

Magické předměty

Tyto předměty mohou být rovněž magické:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.