FANDOM


Nejmocnější skupina obyvatel Sapkowského světa, elitní společnost, která mezi sebe pouští pouze mnoha lety tréninku a studia prověřený, omezený počet dalších. Mágové se vzdělávají tajně a veškeré jejich znalosti jsou přísně důvěrné. Tento přístup vychází z jejich přesvědčení, že magie je příliš mocná na to, aby ji mohl studovat a poté s ní i disponovat každý. Samozřejmě, dalším důvodem, proč si mágové udržují až arogantní odstup od ostatních je značná moc a bohatství, kterou jim čarodějné schopnosti zaručují.

Mágem se může stát pouze člověk (nebo i elf), který splňuje potřebné předpoklady (bystrý úsudek, silná vůle, odolná povaha, atd.) a má to štěstí, že se mu podaří získat od kohokoli (povětšinou v magické škole - akademii) potřebné vzdělání. Pro posílení jeho schopnosti získávat a kontrolovat magickou sílu dochází k nezvratným změnám v jeho organismu - mutaci, jejímž vedlejším efektem je neplodnost. Tento proces čarodějové podporují, především proto, aby zamezili mocenským ambicím svých potomků. Některé čarodějky ovšem nenesou tento úděl nejlehčeji.

Mágové pozorně sledují kohokoli s větším nadáním na magii (zřídla) a snaží se získat nad jeho schopnostmi moc, v ideálním případě se pak takový člověk stane jedním z mágů. Takovými případy jsou i Ciri a Alvin.

Běžný mág je schopen zabít na místě každého šermíře na světě, jediným jeho problémem je, že na krátkou vzdálenost je máchnutí mečem rychleší než pronesení zakletí. Stejně tak proti použítí jedu je bezbranný, a tak způsobů jak zlikvidovat nepohodlného mága je bezpočet. Mág je také relativně bezbranný proti většímu počtu (řekněme tak deseti) protivníků. V takovém případě je pro něj nejlepší se za použití magie ztratit či teleportovat. V Sáze o Zaklínači se setkáváme s mnoha mágy a i sám Geralt z Rivie jich zneškodní jen "pár" a to ještě díky velkému štěstí.

Mágové využívají svých obrovských schopností především jako rádcové králů, kdy díky teleportaci a telekomunikaci umožňují vládcům vést tajná jednání s jejich spojenci či protivníky. Informace přitom získané pak využívají ke svému užitku a právě díky nim (a samozřejmě také díky schopnosti číst myšlenky, manipulovat s myslí, vytvářet iluze a sesílat blesky) jsou mnozí mágové mocnější než kterýkoli král či kníže.

Postupem času došlo mezi čaroději k silnému nárůstu počtu žen v rámci komunity a ke značnému růstu jejich vlivu a moci. Nyní je dokonce již více čarodějek než čarodějů - důvodem této změny byla pravděpodobně značná motivace a vůle vyniknout mezi mladými dívkami ve světě. Čarodějnická profese totiž byla a je, na Severu i na Jihu, snad jediná možnost pro nadané a neurozené ženy, jak získat moc a uznání.

Tento proces ještě podpořil tajný spolek čarodějek pod vedením Filippy Eilhart, který postupně, díky dobré "práci s mládeží" (t.j. se studentkami magie) a silným kontaktům na politické špičky Severu a částečně i Jihu, zcela ovládl komunitu mágů.

Důležití mágové

Čarodějové

Čarodějky

Ve hře Zaklínač

Zápisy do Rejstříku

Journal Glossary Čarodějové

"Pouze někteří lidé mají potenciál stát se mágy. Pokud se osoba obdařená mocí neboli zřídlo nenaučí své schopnosti rychle ovládat, může skončit jako napůl ochrnutá slintající troska. Proto vznikly školy mágů, ve kterých nadané děti dlouhé roky získávají nezbytné znalosti a učí se zvládnout čarodějné umění. Díky své moci žijí čarodějové většinou velmi dlouho, ale vliv věku na nich obvykle vidět není. Magickou energii čerpají ze čtyř živlů, dokáží se teleportovat na velké vzdálenosti, léčit, ale také zabít mrknutím oka. Mágové mají rozsáhlé znalosti magie, ale i politiky, mnoho z nich radí korunovaným hlavám nejmocnějších zemí."

"Prostí lidé nerozeznávají mezi vědmami, čaroději a zaklínači. Každý, kdo vládne magií, je pro ně podezřelá osoba a bezbožník. Lépe poučení lidé a obyvatelé větších měst vědí, kým čarodějové jsou a chovají se k nim s úctou."

"Na počátku války s Nilfgaardem přestala existovat organizace nazývaná Bratrstvo čarodějů. ke které patřila většina mágů a dalších uživatelů magie. Během posledního sjezdu v dějinách bratrstva na ostrově Thanned došlo ke vzpouře, část mágů byla obviněna ze zrady v úplatě Nilfgaardu a byla zatčena či zabita. Čarodějové tak získali nezávislost a vytvořili mezi sebou menší spolky. Po vzpouře si čarodějové uschovali svůj vliv. Mnoho z nich dodnes slouží jako rádcové králům a v některých případech panují jako šedé eminence. Filipa Eilhart takto ovládla dvůr království Redanie a elfka Francesca Findabair se stala královnou Doliny květů, země elfů. Triss Ranuncul, jedna z mladších čarodějek, zastupující zájmy Foltesta, se rovněž připojila k vytváření nového pořádku."

Postavy

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.