FANDOM


Lydie van Bredevoort byla Vilgefortzova asistentka a osobní sekretářka, čarodějka a malířka.

Měla pozoruhodný obličej a krásné, výrazné oči. Spodní část jejího obličeje byla ve skutečnosti pouze iluze. Čtyři roky před událostmi v knize Krev elfů se Lydie na Vilgefortzovo naléhání účastnila výzkumu záhadného artefaktu nalezeného v nekropoli. Ukázalo se, že byl prokletý, a ačkoli se "spustil" pouze jednou, tři z pěti zkoumajících mágů byly na místě mrtví. Ten čtvrtý přišel o zrak, ruce a rozum. Lydie unikla s popáleninami, rozdrcenou čelistí a deformovaným hrdlem a hrtanem, které vzdorovaly veškerým pokusům o léčbu. Od té doby se tak dorozumívala pouze telepaticky.

Vroucně milovala Vilgefortze, ale její pýcha jí bránila to přiznat. On byl zase příliš zásadový na to, aby ji měl pouze jako milenku, protože její city neopětoval, ačkoli se mohlo zdát, že tomu tak úplně být nemusí. Jakkoli se tato situace zdála být podivná, oběma vyhovovala.

Zemřela v červenci 1267 během převratu na ostrově Thanedd, nejspíše si vzala vlastní život na Vilgefortzův rozkaz. Po její smrti zmizela iluze její spodní čelisti, což odhalilo znetvoření způsobené neúspěšným experimentem.

Na dlažbě klečela Triss Ranuncul, skláněla se nad tělem ležícím v kaluži krve. Geralt poznal Lydii van Bredevoort – podle vlasů a hedvábných šatů. Podle tváře by to nedokázal, neboť nehybná žena tvář neměla; pouze hrůznou, odpudivou umrlčí masku s odhalenými, špatně srostlými, zdeformovanými kostmi dolní čelisti a vyceněnými zuby.

—str. 143, Čas opovržení, smrt Lydie

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.