Zaklínač Wiki
Zaklínač Wiki

Úkol, kdy je zapotřebí sehnat speciální přísadu pro Havranovu zbroj pro řádového zbrojíře. Po aktivování poutnického kamenu v jeskyni strigy se hráč octne u hrobu sv. Řehoře, kde se zmíněná litanie nachází. Na základě legendy o sv. Řehoři lze uhodnout kombinaci pro aktivaci poutního kamene (Aard, Aard, Igni):

"Inkvizitora svatého Řehoře zabili kacíři, kteří se mstili za to, že byli očištěni Věčným ohněm. Řehoř na ně čekal v chrámu, vyzbrojen slovy své víry a sekyrou zvanou Sekáč.
Dav se na světce dvakrát vrhl jako bouře, ale to ho nezlomilo! Když dokončil litanii, Věčný oheň obrátil zlé kacíře v prach. Řehoř se pak sám uzavřel v chrámu a podlehl zraněním, která v boji utrpěl."