FANDOM


Books Generic other

Legenda o Laře Dorren a Cregennanovi z Lód

(Lidská verze)

"Královna pravila: "Mě o milost nepros, pros ty, kterým jsi svými čáry ublížila. Mělas odvahu ke zlým činům, měj odvahu i nyní, když se blíží trest. Není v mé moci zbavovat hříchů." Na ta slova blýskla elfí čarodějnice zlýma očima a vykřikla: "Má zhouba je nedaleko, královno, ale ani tebe nemine pád. V hodině smrti si vzpomeneš na Laru Dorren a její kletbu. Věz, že mé prokletí postihne tebe a tvé potomstvo až do desátého kolene." Když však seznala, že v prsou královny bije statečné srdce, přestala záludná elfí čarodějka lát a hrozit a počala jako fena skučet a škemrat o slitování..."

Zápisy do Deníku Editovat

Rejstřík: Elfové

Cena Editovat

 Nákup Prodej
60 Items Oren  Items Oren 


Poznámky Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.