Zaklínač Wiki
Advertisement

Z Bestiáře[]

Lešijové přebývají v hustých a starých lesích. Svá území si nesmírně zuřivě brání, loví plíživě, vychytrale a sami. Pomocí vrozené magie ovládají rostliny i zvířata ve svém území, a proto když jednoho stopujete, představuje půlku bitvy jen samotná snaha dostat se k němu na dosah meče. Lešijové, kteří jsou natolik letití, aby si vysloužili přízvisko “prastarý”, používají pokročilé schopnosti a taktiku a jsou tudíž mnohem nebezpečnější

Popis[]

Lidé byli dlouho fascinováni divokým lesem, život v jeho blízkosti byl zdrojem příběhů o tvorech divokých, prastarých, přátelských a nepřátelských. Jak se lidé začali usazovat hlouběji a hlouběji do lesů, úcta k neznámému se zmenšovala. Dřevo bylo shromážděno, kamenné příbytky byly postaveny. Jak se zvětšovala nákaza lidstva, zvětšoval se i hněv lesa a jeho obyvatel.

V srdci lesa leží tajemství. Na místě zrozeném z temnoty a pravěké přírody, sídlí mocný a děsivý strážce. Imunní vůči lidské oceli, známý jako lešij. Je přírodní způsob ochrany lesa a zvěře žijící v něm, jako odpověď na hrozbu, kterou lidé začali představovat jejich pustošící expanzí hlouběji do země.

Spolu se zvířaty, kterým přikazuje, se lešij stal silou, se kterou je třeba počítat. Některými je dokoce uctíván, toto stvoření může léčit další lesní zvěř a přivolat nekkery nebo vrány na ochranu lesa. Jeho útoky jsou pomalé, ale smrtící, buďte opatrní, aby vás nespoutal jeho podzemními kořeny.

Advertisement