FANDOM


Lamarr Flaut byl nilfgaardský důstojník a velitel skupiny zvědů. Se svou jednotkou byl vyslán na průzkum do kopců před bitvou u Brenny v roce 1268.

Život Editovat

Během průzkumu nepřátelského terénu se důstojník Lamarr ukázal být naprostým zbabělcem. Několik dní před bitvou se dozvěděl, že Seveřané zajali jednoho z elfských bojovníků Vriheddské brigády. Podle všeho ho mučili, uřízli mu všechny prsty, genitálie a vydloubli mu oči. Lamarr tomu uvěřil a od průzkumné mise upustil. Vrátil se na základnu s tím, že v oblasti nezaznamenal pohyb žádných pomocných jednotek nepřátel. Tyto zprávy předal polnímu maršálovi Coehoornovi.

Coehoorn, uklidněn zprávou svého zvěda, tak vypracoval plán útoku. Bitva u Brenny započala. Lamarrovo selhání se však brzy projevilo, když se v bitevní vřavě zpoza kopců, které měl Lamarr prozkoumat, vynořila nepřátelská armáda 13 000 mužů, kteří pak tvrdě ničili šiky Nilfgaardu. Mezi těmi, kdo byl zabit touto posilou, byl i samotný Lamarr.

Coehoorn o smrti zbabělého zvěda nevěděl a rozlíceně nařídil svému pobočníkovi Ouder de Wyngaltovi, aby Lamarra a celou jeho jednotku našel a předvedl k popravě. Krátce po vydání tohoto rozkazu se však Coehoorn i jeho pobočník stali dalšími oběťmi bitvy.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.