FANDOM


Bestiary Cockatrice full

Zápisy do Deníku Editovat

Kurolišek se rodí z vejce sneseného kohoutem, jenž s jinými kohouty obcoval. Po čtyřicet a čtyři dni na vejci sedí ropucha, kterou čerstvě vylíhlá bestie zhltne, jakmile se ze skořápky dostane ven. Kurolišek nenávidí vše na světě tak hrozně, že když se na někoho podívá, na místě ho promění v kámen. Stvůru může porazit pouze osoba smělá se zrcadlem, jelikož zrcadlo odráží hrozivý vzhled příšery, a ta když ho spatří, sama od sebe zdechne.
  • Výskyt: Kurolišci hnízdí v jeskyních a v temných sklepeních.
  • Odolnosti: Vysoká odolnost vůči jedům; je těžké zbavit je vědomí.
  • Zranitelnost: Kuroliškové jsou citliví na stříbro a olej proti ornitosaurům
  • Taktika: Snaží se protivníka zaskočit, udeřit ze zálohy a otrávit.
  • Alchymie: Oči a pírko kuroliška.

Zdroje Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.