FANDOM


Primary quests

Úkol je zadán Mikulem v souvislosti s příběhovým úkolem Salamandří ocas, zadaný od Velebníčka.

Mikul, jakožto samozvaný posera, se bojí bojovat s ghúly a tak pošle zaklínače, aby od nich kryptu vyčistil.

Poznámky

  • Před kryptou a uvnitř ní jsou místa moci. Na vyšší úrovni obtížnosti je užitečné je využít. V levém sále, hned za vchodem, se nalézá magický kruh Igni.

Fáze

Ghúlové

Slíbil jsem Mikulovi, že pobiji ghúly, kteří se zabydleli v kryptě.

  • Slíbil jsem Mikulovi, že pobiji ghúly v kryptě.

Úkol splněn

Podařilo se mi zabít všechny ghúly. V kryptě jsem našel také tělo mladé ženy a malou lahvičku... Musím zajít za Mikulem a podat mu hlášení o tom, co jsem udělal.

  • Musím si zajít za Mikulem pro odměnu.

Přeložení na jiné místo

Po útoku Salamandry se Mikul rozhodl, že se nechá přeložit a bude teď hlídat u mlýnské brány. Musím za ním zajít a říct mu, co jsem viděl v kryptě.

  • Musím zajít za Mikulem. Stojí teď na stráži u mlýnské brány.

Mikulova důvěra

Vypadá to, že dívka v kryptě byla Mikulova milá Ilsa. Strážný tvrdí, že děvče otrávila čarodějnice. Mikul mi taky řekl, že Salamandra má nějaké glejty, které umožňují vstup do Wyzimy.

  • Získal jsem Mikulovu důvěru.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.