FANDOM


Places Outskirts Crypt entrance
Places Crypt1

Krypta – located to the northwest of the Podhradí, at the end of a path. Inside, it boasts a circle of elements, the Circle of Inner Fire and a Místo moci.

Initially, the crypt seems to have only two chambers and a rotunda, but later in Akt I, after Mikul's fellow guards have picked through the additional walls to get at the much anticipated riches inside, four more chambers open up. The farthest of these contains a rather nasty alghúl, Ozzrel and some pretty nice goodies.

Úkoly Editovat

Zápisy do Deníku Editovat

V podhradí se nachází stará krypta, již celé věky neužívaná. Lidé se do ní bojí chodit, protože v ní sídlí příšery.

Kdesi v kryptě je prý ukrytý poklad. Pravdou je, že dříve se lidé pochovávali s cennými předměty. Proto se hroby boháčů často od zbytku krypty oddělovaly další zdí, aby se zabránilo rabování.

Mapy Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.