FANDOM


Tutorial elemental circles
Icon Prologue
Icon Act I
Icon Act II
Icon Act III
Icon Act IV
Icon Act V
Icon Epilogue
Cena neutrality | Mapy

Ve hře Zaklínač Editovat

Marker Circle of Elements

Kruh živlů – V zklínačově světě je jich rozestavěno mnoho. V každém z nich se naučíte příslušné znamení. Na mapách jsou značeny fialovým bodem.

Požehnání Editovat

Kruhy též dávají rozličná Požehnání, založeném na elementu daného kruhu.

Effect Aard Effect Quen Effect Igni Effect Yrden Effect Axii

Poznámky Editovat

  • Levým kliknutím na Kruh živlů se můžeš naučit nové znamení.
  • Vždy pátrej po dalších podobných kruzích živlů, ať se můžeš naučit další znamení.

Icon Prologue Prolog Editovat

V Prologu je pouze jeden, a to Kruh šeptajících kamenů, kde se naučíte znamení Aard. It is impossible to miss as the plot necessitates that Geralt find it in order to get out of the laboratory. It can be found at the end of the very dark underground passages leading off the Zaklínačská laboratoř.


Šeptajících kamenů Editovat

Kruh šeptajících kamenů
Sign Aard
Effect Aard

Icon Act I Akt I Editovat

V Aktu I se Geralt může naučit své druhé znamení, Igni. V tomto Aktu jsou pouze dva Kruhy živlů. Kruh větrného tuláka je blízko vstupu do jeskyně, a Kruh vnitřního ohně je uvnitř krypty na Podhradí.


Větrného tuláka Editovat

Vnitřního ohně Editovat

Kruh větrného tuláka Kruh vnitřního ohně
Sign Aard
Effect Aard
Sign Igni
Effect Igni

Icon Act II Akt II Editovat

V Aktu II má Geralt možnost naučit se zbytek znamení, která jsou mu jako zaklínači dostupná: Axie, Quen a Yrden. V tomto Aktu je pět Kruhů živlů.


Mrtvého povětří Editovat

Vnitřního ohně Editovat

Vodní brány Editovat

Places Circle of Lifeless Air Places Circle of Inner Fire lionhead Kruh vodní brány
Sign Aard
Effect Aard
Sign Igni
Effect Igni
Sign Axii
Effect Axii

Visících kamenů Editovat

Nechtěné moci Editovat

Places Circle of the Hanging Stones Kruh nechtěné moci
Sign Quen
Effect Quen
Sign Yrden
Effect Yrden

Icon Act III Akt III Editovat

Dva další Kruhy živlů se nacházejí v Aktu III. Kruh plamene pomsty, v Elfí ruiny, části stoky a Kruh pohaslé magie v prvním patře Základna Salamandry.

Poznámka: Všechny Kruhy živlů z Aktu II zůstávají dostupné během Aktu III.


Plamene pomsty Editovat

Pohaslé magie Editovat

Kruh plamene pomsty Kruh pohaslé magie
Sign Igni
Effect Igni
Sign Yrden
Effect Yrden

Icon Act IV Akt IV Editovat

Od té doby, co Geralt nemá přístup k žádné z dříve objevených lokací v Aktu IV, je štěstí, že tady najdeme všechny Kruhy živlů.


Zimní bouře Editovat

Poslední kapky Editovat

Kráčejícího ohně Editovat

Kruh zimní bouře Places Circle of the Last Drop Kruh kráčejícího ohně
Sign Aard
Effect Aard
Sign Axii
Effect Axii
Sign Igni
Effect Igni

Prázdné země Editovat

Pohaslé magie Editovat

Kruh prázdné země Kruh pohaslé magie
Sign Quen
Effect Quen
Sign Yrden
Effect Yrden

Icon Act V Akt V Editovat

V Aktu V jsou pouze tři Kruhy živlů, ale alespoň ty nejpoužívanější, Igni, Aard a Quen.


Tichého hromu Editovat

Vnitřního ohně Editovat

Valících se skal Editovat

Kruh tichého hromu Kruh vnitřního ohně Kruh valících se skal
Sign Aard
Effect Aard
Sign Igni
Effect Igni
Sign Quen
Effect Quen

Icon Epilogue Epilog Editovat

V Epilogu nejsou vůbec žádné Kruhy živlů, protože si Geralt probojovává cestu skrz hořící Chrámovou čtvrť ke své konečné epické bitvě, s pomocí důvěryhodného spojence. . Záleží na volba strany zvolené naším hrdinou, jestli je spojenec buď Yaevinn (při podpoře Scoia'tael), Sigfried (při podpoře Řádu) nebo Triss (neutrální).

V ceně neutrality Editovat

V ceně neutrality, jsou pouze dva Kruhy živlů: jeden pro Aard, jihozápad tábor, a jeden pro Igni, jihovýchod tábor přes řeku. Nemají žádná další, zajímavější jména.


Kruh Aard Editovat

Kruh Igni Editovat

Kruh Aard Kruh Igni
Sign Aard
Effect Aard
Sign Igni
Effect Igni

Mapy Editovat

Prolog: Kapitola I: Kapitola II:
Map KM laboratory circle Map Outskirts circle Map Outskirts crypt Map Lionhead spider cult crypt Map Swamp circle Map Swamp cave
Kapitola III: Kapitola IV:
Map Elven ruins circle Map Salamandra base Map Black Tern island circle Map Fields circles Map Crypt in Fields
Kapitola V: "Cena neutrality":
Map Swamp Cemetery circle Map Ravens crypt Map Kaer Morhen valley
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.