FANDOM


Kreve

Kreve je jedním z mnoha božstev uctívaného obyvateli severních království. V Holopoli se nalézá jeden z velkých chrámů tohoto náboženství. Kněží jsou známí svou zaníceností proti všemu co souvisí s konjunkcí sfér (monstra, magie).

Kreve je jakýsi Nebeský otec nebo Bůh hromu pantheonu Nordlingů. Expanzivní bůh je spojován s vlastnostmi – rozhodující krok, energie, síla, spontánnost, vynalézavost, expanze (v jakémkoli smyslu) a obrana vlastnictví. Symbolem tohoto božstva je blesk. Božstvo bylo oblíbeno u vojáků, rytířů. Monarchů a obchodníků.

Hlavním přikázáním pro stoupence náboženství Kreve je – Boj proti zlu. Vnitřně je to chápáno jako výzva k boji proti vlastním slabinám, navenek však zlo znamená cokoli, co ohrožuje život lidí, zdraví a duši. To je také důvod, proč jsou duchovní kultu Kreve talentovanými vymítači, jsou ovšem proto také proti magii a všemu cizokrajnému, včetně jiných božstev a sektářských kultů jako Coram Agh Tera či kultu Lilith. Jejich kázání jsou často mířeny i proti Nelidem, ozbrojenou paží náboženství Kreve byl Řád bílé růže, kterou založil Hugues de Napeys. Tento řád velmi aktivně přispěl k vyhlazování Vranů a také k potlačení elfské Aelirenn ( Elirena) známé také jako Bílé růže ze Shaerrawedd.

Kult Kreve je silně spjatý s kultem Věčného ohně. Kněží Kreve se často dostávájí do sporu s kněžími kultu Melitele, ovšem ve výjimečných případech spolu spolupracují. Jsou největšími odpůrci a pronásledovateli uctívačů Lvohlavého pavouka (Coram Agh Tera).

Mezi známé kněze tohoto náboženství patří: Krepp v Rinde (povídka Poslední přání) a pravděpodobně i Olcan (hra Witcher 2 – Vrahové králů).

Jelikož s tímto náboženstvím souvisí i Řád bílé růže, který tvořil ozbrojenou paži tohoto kultu, zmíním zde ještě známé Velmistry tohoto řádu – zakladatele řádu a prvního velmistra Hugues de Napeys, jenž byl rovněž knězem kultu Kreve (Wiedźmin: Gra Wyobraźni). Rudolf Valaris byl velmistrem v době úpadku Řádu, předtím, než se ujal vedením Jakub z Aldersbergu, který poté přejmenoval Řád na Planoucí růži.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.