Zaklínač Wiki
Advertisement
Zaklínač Wiki

Kovir a Poviss je Severní království rozkládající se kolem severní části zálivu Praxeda. Je největším vývozcem minerálních surovin, především pak mořské soli, sklářských písků a v poslední době také ve velké míře zlata, v celém známém světě, s obrovskými výdělky z prodeje. Je řízeno králem Esteradem Thyssenem z rodu Thyssenidů. Za války s Nilfgaardem vyhlásilo neutralitu, i když prý tajně podporovalo Severní království zlatem. Bývalo lénem redanského krále.

Historie[]

Kovir a Poviss byl původně součástí Redanie. Redanský král Radovid I. (známý také jako Radovid Veliký) využil Kovir a Poviss, aby tam "odklidil" svého nenáviděného bratra Trojdena, kterého jmenoval vévodu. I přes to že byl Kovir a Poviss stále oficiálním vazalem Redanie, byl osvobozen od svých povinností vůči koruně, avšak jeho představitelé nebyli nikdy zvání do Tretogoru (tím si Radovid pojistil, že svého bratra nebude muset už nikdy vidět).

Kovir a Poviss tak fungoval prakticky jako nezávislá země, i když byl oficiálně součástí Redanie. Postupem let se z Koviru a Povissu stal značně progresivní region, díky čemuž se do něj přesouvala v jiných zemích Severu odmítaná inteligence. Právě s přílivem spousty odborníků se v zemi kromě již zaběhnutého vývozu skla a mořské soli naplno rozjela i těžba nerostných surovin, například železa, stříbra, niklu, zinku, ale hlavně z Koviru a Povissu pochází 3/4 světových zásob ferroaurumu, kryobelitinu a asi 80% zlata.

Díky tomu se z Koviru a Povissu stal velmi bohatý region, z čehož však Redanská pokladna neviděla ani korunu. Tuto věc začal jako první řešit král Radovid III. který pod záminkou další války s Aedirenem o deltu Pontaru vyhlásil tzv. vazalský desátek, díky kterému měli všichni vazalové Redanie, včetně Koviru a Povissu, odvézt desetiprocentní daň do královské pokladnice. Hrabě Koviru a Povissu, Gedovius Trojden, však odmítl desátek vyplatit, na což Radovid reagoval spojením s kaedwenským králem Bendou a společně na Kovir a Poviss zaútočili. Válku však drtivě prohrály a byli donuceni uznat suverenitu Koviru a Povissu podepsáním tzv. První exeterské smlouvy. Radovid si však do konce svého života mohl ponechat honorární titul Král Koviru a Povissu, zatímco Benda tituly krále Caingornu a Malleore. Kovir a Poviss byl pak od té doby neutrálním královstvím, což si drží a ž do dnes.

S Gedoviovým synem Gerardem však vymřel rod Troydenidů a na trůně je nahradil rod Thyssenydů, včele s Esterilem Thyssenem.

Panovníci[]

Regiony[]

Města a pevnosti[]

Advertisement