FANDOM


Quest Items Tower mages book small

Kniha mága z Věže

Jeho vlastní rukou psaná

"Alzur se i při svém šílenství dostal ve svém bádání k překvapivým výsledkům. Dospěl k názoru, že tajemství oživení neživé materie odkryje, až opanuje tajemství ovládání čisté energie. Podle Alzura bude golem fungovat pouze tehdy, pokud ho bude pohánět živá moc, imitující božskou pneumu živých bytostí, neboli duši.

Čaroděj svá bádání nedokončil, ale experimenty ho přivedly k odhalení tajemství Hromu a Štítu. Alzur dokázal vyvolat inteligentní blesky, které samy nalézaly cíl, a rozumné štíty, jež byly schopny takovéto blesky uvolnit. Hlupáci v jeho objevech viděli pouze zbraň, lepší než byl gigantický vij z Mariboru nebo slavný kostěj. Já však jasně vidím, že Alzurův blesk je pouze dalším krokem na cestě ke stvoření ideální bytosti."

Zápisy do deníku Editovat

Rejstřík: Dwimerit, Magie

Poznámky Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.