FANDOM


Klaudia Starhemberg (později Thyssen) byla hraběnkou z jednoho z nejvýznamnějších šlechtických rodů v Povissu a později se stala členkou rodu Thyssenidů skrze sňatek s Guido Thyssenem. Povila mu tři děti: Edmund, Ramonu a Berengarii.

Zajímavosti Editovat

  • Rod Starhembergů je opravdovým šlechtickým rodem z Rakouska. Pravděpodobně nejvýznamnějším šlechticem tohoto jména byl Ernst Rüdiger von Starhemberg, který stál v čele obrany Vídně v roce 1683 při obléhání Osmany.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.