FANDOM


Places Order of the Flaming Rose Monastery

Klášter Řádu – V klášterní Wyzimě se nachází pouze jediná oáza víry a pořádku, a tou je klášter, sídlo Řádu planoucí růže. Před vstupem vlají karmínové standardy s vyšitým symbolem růže. Dovnitř mohou vejít pouze povolaní. S drobnými záležitostmi je možné obracet se na Sigfrieda, který úřaduje v jedné z vedlejších budov patřících Řádu.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.