FANDOM


Bestiary Kikimore worker full

Zápisy do Deníku Editovat

Kikimory jsou urážkou bohů, těmi nejodpornějšími stvůrami, které kdy kráčely po zemi. Nejenže jsou mimořádně odporné, ale i ty nejmenší z nich, dělnice, dokáží být velmi nebezpečné. To ale mohou tvrdit pouze nedouci, lidé pověrčiví, zabednění a hloupí. Pravda je přece jiná! Kikimoří dělnice se málokdy objevují v okolí lidských sídel a i tehdy útočí na lidi pouze v případě, že jsou samy ohroženy. Copak existuje něco krásnějšího než kikimora, symbol pracovitosti, opatrnosti a univerzálnosti?
— Mistr Dorgeray, Zázračný svět insektoidů.

  • Výskyt: Kikimoří dělnice se občas vydávají daleko od svých kolonií, většinou pouze při hledání obživy.
  • Odolnosti: Nelze je oslepit ani jim způsobit krvácení.
  • Zranitelnost: Citlivé na stříbro a olej proti instektoidům, lze je snadno povalit.
  • Taktika: Jsou slepé, ale cítí otřesy a pachy, plivají kyselinu, s jinými kikimorami komunikují pomocí čichu.
  • Alchymie: Dýchací trubice, pařát kikimory a toxin.

Zdroje Editovat

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.