Error: soubor není platný nebo neexistuje

Kerack je hlavní město stejnojmenného království. V podstatě je to malý přístav mezi Cintrou a Verdenem. Protéká jím řeka Adalatte.

Město se skládá ze 3 čtvrtí:

  • Přístav: Nachází se na levém břehu řeky, kde najdete loděnice, dílny, doky, překladiště, sklady, tržnice a bazary.
  • Palmyra: Jedná se o obyčejnou čtvrť na pravém břehu řeky. Skládá se z chalup pracujícího lidu a spodiny, krámků drobných obchodníků, dobytčích ohrad a jatek, nočních podniků všelijaké zakázané zábavy. V Palmyře se také potuluje dost lapků.
  • vlastní Kerack: Leží dál od moře na levém břehu a od zbytku města jej dělí kamenné hradby. Najdete zde rezidence bohatých kupců, cechovní domy, banky, zastavárny, ševce, krejčí, trhy, obchody, hostince a jiné fajnové lokály s vyššími cenami. Centrem je čtvercové náměstí, na němž stojí radnice, soud, celní úřad, domy městské elity a divadlo. Výš na kopci se tyčí královský palác, který byl přestaven z původního chrámu.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.