Stříbrné meče, vhodné na hubení "nadpřirozené havěti". Vyžadují jinou techniku boje než ocelové meče (jsou pouze jednoruční).

All items (5)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.